Аудит дає можливість оцінити рівень ефективності наявних бізнес-процесів. Ми будуємо так званий “ланцюжок цінності” для клієнта, аби визначити які процеси компанії є основними, а які – обслуговуючими. З його допомогою ми визначаємо сильні та слабкі сторони бізнесу, аби обрати найкращі шляхи для подальшої оптимізації.

ЩО ЦЕ ТАКЕ

Отримання первинної інформації та аналіз бізнесу замовника є першим кроком у процесі аудиту. Далі відбувається інтерв’ю з основними стейкхолдерами та вивчення наявної документації. Так відбувається процес опису бізнес-процесів компанії на верхньому рівні.  Отримавши основоположні дані, наші спеціалісти починають пошук “вузьких місць” та можливостей до змін.

Для того, щоб більш детально заглибитися в розуміння процесів, ми обов’язково виділяємо конкретні сфери бізнесу, які аналізуємо та формуємо команди для надання інформації щодо кожної з них.

У своїй діяльності ми практикуємо два основні формати проведення аудиту:

 • експрес-формат тривалістю до 3 днів;
 • ґрунтовний аудит, терміни якого визначаються при обговоренні співпраці з компанією.

Основним критерієм для вибору найбільш вдалого формату є потреби компанії. Аналіз – це логічне продовження аудиту. Він також залежить від завдань і проводиться з використанням різних методик.

Результатом аудиту й аналізу є звіт щодо поточної ситуації та рекомендації щодо того, з яких процесів варто почати опис і оптимізацію та яким чином їх покращити.

АУДИТ ПОТРІБЕН, ЯКЩО ВИ:

 • хочете зрозуміти, які внутрішні процеси та операції є недієвими і не несуть цінності;
 • думаєте над проектом опису бізнес-процесів, але не знаєте з чого почати;
 • шукаєте точку найбільшої втрати ресурсів;
 • шукаєте причини втрати якості товарів чи послуг компанії;
 • хочете проаналізувати, які операційні можливості ви втрачаєте;
 • хочете визначити, які потенційні ризики існують у вашій операційній діяльності;
 • не впевнені, що ваша операційна діяльність повністю відповідає стратегії та цілям компанії;
 • хочете зрозуміти, як і наскільки можна покращити бізнес-процеси;
 • маєте потребу оцінити компанію для потенційного продажу з погляду ефективності процесів.

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 • звіт з чітко визначеними цілями та завданнями проведеного аудиту;
 • огляд досліджуваних процесів з визначенням потенційних ризиків і можливостей щодо оптимізації процесів, зважаючи на перспективу їх вартості, часу, якості, зручності та кількості.
 • перелік можливостей для оптимізації, способи їхньої реалізації та оцінка змін у разі реалізації;
 • перелік ризиків, способи їхнього зниження або запобігання;
 • аналіз відповідності поточних бізнес-процесів цілям та показникам компанії;
 • загальні рекомендації щодо покращення операційної діяльності.

Звіт стає основою подальшої роботи з оптимізації бізнесу.

ТЕРМІНИ ПІДГОТОВКИ АУДИТУ

У залежності від кількості співробітників компанії, поточних бізнес-процесів, цілей та завдань, обумовлених на початку проведення аудиту, увесь процес може тривати від кількох днів до 1,5 місяця.