Якщо ви вірите в те, що професійна команда – це фундамент будь-якого успішного бізнесу, ми готові допомогти в її покращенні шляхом навчання. Зазвичай, аби зміни в організації стали реальністю й принесли бажані результати, окрім впроваджених інструкцій, описаних методологій, потрібно, щоб команда мала повне розуміння того, як і для чого працюють наші спеціалісти.  Ми формуємо зрозумілі для кожного правила гри й певний набір стартових знань, з допомогою яких кожен учасник трансформованих процесів зможе комфортно виконувати покладені на нього обов’язки.

Навчання персоналу – це невіддільна частина успішної оптимізації в будь-якій компанії. Адже покращення процесів та впровадження інноваційних підходів не дасть результату, якщо команда не матиме належних знань щодо використання нових можливостей. Звісно, можна використовувати підхід максимальної автоматизації, проте, так чи інакше, основні процеси та прийняття рішень залежатимуть саме від людей.

Команда MANAGEАBLE пропонує провести презентації та навчання ваших співробітників в рамках таких проектів:

 • управління бізнес-процесами та організація ефективної роботи;
 • корпоративне навчання: як виділити та описати бізнес-процеси правильно;
 • що таке бізнес-процеси й чим вони можуть допомогти моїй компанії.

 

Фахівці MANAGEABLE мають багаторічний досвід в реалізації навчальних програм на тему бізнес-процесів для різного типу аудиторій. Ми маємо власні готові методики та шаблони тренінгів як для топ-менеджерів, так і для інших підрозділів компаній. При цьому, наша команда з легкістю трансформує власні навчальні програми та курси відповідно до запиту клієнта.

“Від формалізації до оптимізації: як правильно описати бізнес-процеси?”

(2 дні)

МОДУЛЬ 1

“ОПИС БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ”

Блок №1 

“Що таке бізнес-процеси і для чого їх описувати?”

Питання:

 • Цілі і завдання курсу.
 • Представлення тренера та очікування  учасників.
 • Робота з термінологією (“бізнес-процес”, “процесний підхід” і т.д).
 • Визначення рівнів розвитку компаній з точки зору процесів.
 • Ролі в бізнесі (“замовник”,”архітектор”,”керівник”,”виконавець”).
 • Що дають описані процеси на різних рівнях. 

Вправи

Визначення рівня розвитку компанії на даному етапі. Фіксація цілей учасників щодо даного модуля. 

 

Блок №2

“Ієрархія бізнес-процесів та основні атрибути”

Питання:

 • Ієрархія бізнес-процесів та їх приклади (основні, обслуговуючі, процеси розвитку та управління).
 • Основні атрибути бізнес процесів, які варто фіксувати (границі, власники, показники, потоки).
 • Способи опису бізнес-процесів (текстовий, табличний, графічний і т.д. ).

Вправи

Сформувати кейс діяльності компанії. Виділити основні та обслуговуючі процеси. 

 

Блок №3 

“Вчимося бачити основні бізнес-процеси”

Питання:

 • Формування команди проекту для організаційних змін.
 • Формування плану комунікацій по проекту.
 • Етапи виділення основних бізнес-процесів.
 • Способи візуалізації основних бізнес-процесів.

Вправи

Поділ на групи (2-3 учасники) для розробки процесів верхнього рівня згідно описаного кейсу. Презентація результатів та розбір помилок, відповіді на питання. 

 

Блок №4 

“Вчимося бачити обслуговуючі бізнес-процеси”

Питання:

 • Деталізація розуміння обслуговуючих процесів і їх впливу на роботу компанії.
 • Приклади обслуговуючих процесів по напрямках HR, маркетинг, ІТ, адміністративні.

Вправи 

Поділ на групи (2-3 учасники) для опису обслуговуючих процесів. Презентація результатів та розбір помилок, відповіді на питання. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2

“ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ”

Блок №1 

“Декомпозиція процесів до рівня конкретного виконавця”

Питання:

 • Нотації описання процесів.
 • Методи збору інформації (бесіда з керівником та учасниками процесу, спостереження, фокус-групи, вивчення регламентуючої документації, анкетування). 
 • Що таке достатній рівень деталізації?
 • Проведення інтерв’ю: які відповіді необхідно отримати?

Вправи

Поділ на групи (2-3 учасники) для роботи  над деталізацією бізнес-процесів згідно вхідних даних про процес. 

 

Блок №2

“Власники процесів та розрахунок показників ефективності”

Питання:

 • Власники бізнес-процесів та їх виконавці.
 • Показники ефективності і контрольні точки в бізнес-процесах.
 • Розгляд кількісних показників для оцінки впровадження процесного підходу та реінженірингу.

Вправи

Учасники повинні запропонувати кілька процесів, сформувавши для них показники.Розгляд імовірних показників на реальних процесах. 

 

 

Блок №3 

“Оптимізація бізнес-процесів: підходи і методи”

Питання:

 • Типи змін в організації (еволюція та революція).
 • Підходи до оптимізації бізнес-процесів. 

Вправи 

Визначення вузьких місць діючого процесу. Формування пропозиції щодо оптимізації.

 

 

 

Блок №4 

“Автоматизація бізнес-процесів і запуск системи покращень в компанії”

Питання:

 • Що може дати компанії автоматизація?
 • Як відбувається підготовка компанії до автоматизації?
 • Класи систем автоматизації процесів.
 • З чого складаються витрати на автоматизацію?
 • Як вибрати платформу і підрядника для автоматизації?
 • План впровадження змін в організації та запуск проекту покращень.
 • Підсумки і підготовка наступних кроків. 

Вправи 

Учасники прописують план змін на наступний місяць в своїх компаніях.