Бізнес-процес — це сукупність дій, які повторюються у часі й мають на меті створення цінностей для внутрішніх та зовнішніх клієнтів.
Бизнес-процесс — это совокупность действий, которые повторяются во времени  целью которых есть создание ценностей для внутренних и внешних клиентов. Их нельзя рассматривать отдельно от организации как системы. Бизнес — это