Навчання та обмін досвідом заради економічного зростання

Менторство та підтримка жіночих бізнес-проектів

Бізнес консультації для учасників бойових дій та соціальних підприємців

Manageable – це соціально відповідальний бізнес. Ми не тільки реалізовуємо власні проекти, а й допомагаємо робити соціальні інновації  частиною культури компаній клієнтів та партнерів. Наша команда зацікавлена в популяризації ідей сталого розвитку та принципів sharing economy й активно співпрацює з проектами даного напрямку. У своїй діяльності ми опираємось на три цілі сталого розвитку:

  • сприяння всеохоплюючому економічному зростанню та гідні умови праці для всіх;
  • створення стійкої інфраструктури, сприяння індустріалізації та інноваціям;
  • збереження гендерної рівності, розширення прав та можливостей усіх жінок та дівчаток.

Команда Manageable вірить в те, що навіть невеликі компанії можуть активно реалізовувати соціальні ініціативи, змінюючи світ довкола вже сьогодні.